samedi 26 décembre 2020

绕口令 virelangues

 12月26日

快速朗读下面的两个绕口令

Lire rapidement ces deux virelangues:

 

1. 葡萄皮儿 pútao pír

吃葡萄不吐葡萄皮儿,不吃葡萄倒吐葡萄皮儿。

chī pútao bù tǔ pútao pír,  bù chī pútao dào tǔ pútao pír 。


2 盆和瓶 pén hé píng

桌上放个盆,zhuō shang fàng ge pén
盆里有个瓶,pén lǐ yǒu ge píng
砰砰砰,pēng pēng pēng
不知道是瓶碰盆,bù zhī dao shì píng pèng pén
还是盆碰瓶。hái shi pén pèng píng 。


 

Aucun commentaire:

Publier un commentaire